основана 1992

В запитването си имате 0 стоки на обща стойност 0.00 лв.  •   Оформяне »

Каталог с резервни части

ДВИГАТЕЛИ
ЛОДКИ И ЯХТИ
|

Boot Düsseldorf 2024


Екипът на Булмер ООД за поредна година Ви кани да посетите изложението Boot Düsseldorf 2024!
Производителите на лодки, яхти, двигатели, водни съоръжения за спорт, риболов предлагат най-новото, най-доброто, най-модерното създадено през годината, стараейки се да задоволят изисканите желания на клиентите си.

В хале 3, щанд A70 Американският производител Sea Ray отново ще изложи голям брой моторни лодки и крюизери начело с флагманите Sea Ray SLX 400 и Sea Ray Sundancer 370.
На щанда ще може да разгледате и моделите Sea Ray Sundancer 320, Sundancer 265, SDX 290, SDX 270, SDX 250 & OB, SLX 260 or Surf, Sun Sport 250, SPX 230, SPX 210 IO / OB, SPX 190 IO / OB

Посетите ни и в хале 6, щанд D59, където са представени моторните яхти Fairline. Производителят ще направи световна премиера на модела Targa 40, а моторната яхта Squadron 58 ще има своя Европейски дебют. Луксозните модели Phantom 65, Targa 45 GT и Targa 45 OPEN ще развълнуват посетителите.

Очакваме Ви на изложението, ще се радваме да споделим заедно емоциите и насладата от новостите и постиженията в лодкостроенето!

The Bulmer OOD team for another year invites you to visit the exhibition Boot Düsseldorf 2024!
Manufacturers of boats, yachts, engines, water sports, fishing equipment offer the latest, outstanding, most modern that was created throughout the year, striving to satisfy the sophisticated desires of their customers.

In hall 3, stand A70, the American manufacturer Sea Ray will once again exhibit a large number of motor boats and cruisers, led by the flagships Sea Ray SLX 400 and Sea Ray Sundancer 370.

At the stand you will also be able to take a look at the models Sea Ray Sundancer 320, Sundancer 265, SDX 290, SDX 270, SDX 250 & OB, SLX 260 or Surf, Sun Sport 250, SPX 230, SPX 210 IO / OB, SPX 190 IO / OB

Visit us in hall 6, stand D59, where the Fairline motor yachts are presented. The manufacturer will make the world premiere of the Targa 40, and the Squadron 58 motor yacht will have its European debut. The luxury models Phantom 65, Targa 45 GT and Targa 45 OPEN will trully excite the visitors.

We are waiting for you at the exhibition and will be happy to share together the emotions and enjoyment of the novelties and achievements in boat building!


-20% с Еконт