основана 1992

В запитването си имате 0 стоки на обща стойност 0.00 лв.  •   Оформяне »

Каталог с резервни части

ДВИГАТЕЛИ
ЛОДКИ И ЯХТИ
|

Общи условия за ползване


Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Булмер” ООД и лицата ползващи сайта и онлайн Каталога находящи се на www.bulmer-parts.com

Дефиниции 

“НИЕ”, “БУЛМЕР” ООД означава дружество “БУЛМЕР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Христо Ботев 55,  вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040457505;
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите; 
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни;
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.bulmer-parts.com;
“ОНЛАЙН Каталог” – означава виртуалният Каталог находящ се на www.bulmer-parts.com предоставящ информация за стоки, производител, приложение, цени.
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта;
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП;
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД;
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн Каталога.

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за запитвания и изготвяне на отговор и оферта за продукти от базата на онлайн Каталога. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Стоки
Цялата информация относно предлаганите в Каталога стоки - технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Булмер ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Булмер ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни с включено 20% ДДС.

Запитване
Запитвания се приемат от сайта 24 часа в денонощието. Отговор на запитване или изготвена оферта се изпраща в работни дни, в рамките на работното време.

Защита на личните данни
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани от Булмер ООД! Булмер ООД  е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уебсайт. Предоставянето на лични данни е доброволно. Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта с уникално потребителско име и пароли.  Събраните лични данни не са предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.

Други
Булмер ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Булмер ООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Булмер ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Булмер ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Булмер ООД потребителско име и парола. Всяко направено чрез онлайн Каталога запитване ще бъде считано от страна на Булмер ООД за редовно, ако при направата му са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице.
За всякакви въпроси свързани с условията за ползване на сайта, може да се свържете с нас чрез начините посочени на страница контакти.

За въпроси свързани с потребителските Ви права, може да се свържете с Комисията за защита на потребителите - телефон на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна).

-20% с Еконт