основана 1992

В запитването си имате 0 стоки на обща стойност 0.00 лв.  •   Оформяне »

Каталог с резервни части

ДВИГАТЕЛИ
ЛОДКИ И ЯХТИ
|

Висококачествена противообрастваща боя марка "SEAJET" High-quality antifouling paint brand "SEAJET"


Японският производител Chugoku Marine Paints (CMP) е със над сто годишен опит в предлагането в световен мащаб на морски бои и покрития за корпуси на кораби, моторни и ветроходни яхти и лодки.
Иновации и високи японски технологии са в основата на разработване и производство на продукти с висок клас против замърсяване на водите. Ежегодно в различни сезони и различни климатични зони се провеждат тестове за качество и резултати.
В началото на 90-те години на миналия век е построена модерна фабрика в Холандия, в която започва производството на самополиращи се антиобрастващи покрития, покривни покрития, грундове, лакове и разредители с марката SEAJET.
Фирма Булмер ООД има удоволствието да предлага на българският пазар продуктите на яхтените бои SEAJET. Те гарантират при правилен избор запазването на корпуса на Вашия плавателен съд от обраствания и са ефективни във всякакви води и климатични условия.

High-quality antifouling paint brand "SEAJET"
The Japanese manufacturer Chugoku Marine Paints (CMP) has over a hundred years of experience in the global supply of marine paints and coatings for ship hulls, motor and sailing yachts and boats.
Innovation and high Japanese technology are the basis of development and production of high-class anti-water pollution products. Quality and performance tests are made every year in different seasons and different climatic zones.
At the beginning of the 1990s, a modern factory was built in the Netherlands, where the production of self-polishing antifouling coatings, topcoats, primers, varnishes and thinners under the SEAJET brand began.
Bulmer Ltd. is pleased to offer SEAJET yacht paint products to the Bulgarian market. If chosen correctly, they guarantee the preservation of the hull from fouling of your vessel and are effective in all waters and weather conditions.


-20% с Еконт