основана 1992

В запитването си имате 0 стоки на обща стойност 0.00 лв.  •   Оформяне »

Каталог с резервни части

ДВИГАТЕЛИ
ЛОДКИ И ЯХТИ
|

Общи условия за ползване


Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Булмер” ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.bulmer-parts.com

Дефиниции 

“НИЕ”, “БУЛМЕР” ООД означава дружество “БУЛМЕР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Христо Ботев 55,  вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040457505;
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите;
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни;
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.bulmer-parts.com;
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.bulmer-parts.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта;
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП;
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД;
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ;
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Стоки

Чрез електронна заявка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Булмер ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Булмер ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се заплаща отделно, в зависимост от тарифата на куриерската фирма, която е предпочетена за доставка.

Поръчки
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието. Обработват се в работни дни. Продуктите, който са в наличност се изпращат до 24 часа след приемането на заявката в работни дни. Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели общите условия. За да направите заявка е необходимо да попълните формуляра за заявка, като следвате процедурата. Избраната от Вас стока добавяте в заявката. При финализиране на вашата заявка, вие имате възможност да видите продуктите, които купувате, техните цени, както и общата стойност на заявката, вашите имена, e-mail, телефон, адрес, данни за фактура (ако става дума за фирма) и начин на плащане. 

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: ”Наложен платеж”, Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на Булмер ООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.
1.”Наложен платеж” -  избраните стоки от заявката изпращаме до посочения от ползвателя адрес. Пратката се освобождава и получава след заплащане на дължимата сума - сумата на заявката плюс сумата на доставката съгласно тарифите на избрания от Вас куриер.

2. Банков превод - авансово се привежда само сумата на заявката по сметката на Булмер ООД, посочена в сайта в секция - начин на плащане и доставка. Сумата на доставката се генерира в зависимост от големината на пратката и тарифата на избрания куриер и може да бъде допълнително калкулирана. Пратката се изпраща след получаване на сумата в сметката на Булмер ООД.

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на заявката.

Срокове

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- за налични стоки - до два работни дни.
- за стоки, които не са налични - допълнително се уговаря с ползвателя условията на доставката.
Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от избрания  куриер, посочени на неговия официален сайт.
Булмер ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, Потребител, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при положение, че е изпълнено всяко едно от следните условия:
1. ВАЖНО!!! Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.
2. Потребителят предварително, писмено да е уведомил Булмер ООД на имейл адрес: office@bulmer-boats.com,  че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от сключения договор от разстояние, като в уведомлението задължително посочва: адрес на който ще се върне стоката и начин, по който да бъде възстановена заплатената за стоката цена.
3. Стоката да бъде върната лично или по куриер.

При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние, Булмер ООД възстановява на потребителя заплатената за стоката цена в пълен размер. Възстановяването се по посочената от потребителя начин, в срок до пет работни дни от връщането на стоката.
ВАЖНО!!! Всички разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на Булмер ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани от Булмер ООД! Булмер ООД  е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уебсайт. Предоставянето на лични данни е доброволно. Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта с уникално потребителско име и пароли.  Събраните лични данни не са предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.

Други

Булмер ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Булмер ООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение.
Булмер ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Булмер ООД не носи отговорност за неизпълнение на заявка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Булмер ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина заявка ще бъде считана от страна на Булмер ООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

За всякакви въпроси свързани с условията за ползване на сайта, може да се свържете с нас чрез начините посочени на страница контакти.

За въпроси свързани с потребителските Ви права, може да се свържете с Комисията за защита на потребителите - телефон на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна).

-20% с Еконт